Nyckelvägen 29

191 49 Sollentuna

Tel 073 50 66 307

christian@mende.se

  

                        

 

 

Vi tar hand om

 

Administrativa uppgifter

boka order

följa upp obetalda fakturor

statistisk bearbetning av data

optimera/uppdatera hemsidor och CRM system

 

Försäljningsprocesser

skriva och följa upp offerter

hitta nya kunder

telefonförsäljning

 

Språkliga utmaningar

översättningar

från och till tyska, finska, engelska, svenska och slovenska

från franska, spanska, italienska och kroatiska

 

Kundanalyser

marknads- och lojalitetsundersökningar

nöjd-kund-indexundersökningar

 

Strategiska planeringar

säljstrategier

affärs- och marknadsplaner

 

Kontakta oss. Vi hjälper dig gärna bli bättre och sälja mera.

 

             

             Hem          Om oss        Varför?      Tjänster      Tips